Документ від 12.01.2022 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

12.01.2022
 
Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у Добропільській міській територіальній громаді

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», з метою врахування думки громадськості під час призначення старост у Добропільській територіальній громаді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.   Затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у Добропільській міській територіальній громаді (додається).

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, адміністративно-територіального устрою і захисту прав громадян (Заварзін) та керуючого справами виконавчого комітету Добропільської міської ради Чернець О.М.

 

Секретар міської ради                                                               Віталій ШЕВЧЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

________________ № _________

ПОРЯДОК

проведення громадського обговорення (громадських слухань)

кандидатури старости у Добропільській міській територіальній громаді

1.     Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости у Добропільській міській територіальній громаді (далі – порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост».

2.     Цей порядок визначає основні вимоги до організації і проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости Добропільській міської територіальної громади (далі – громадське обговорення).

3.     Громадське обговорення проводиться з метою залучення громадян до участі в обговоренні кандидатури старости, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про кандидатів на старосту, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Добропільській міської ради.

Проведення громадського обговорення повинно сприяти налагодженню системного діалогу Добропільської міської ради і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з питання затвердження старости з урахуванням думки громадськості.

Кандидати на посаду старости

4.     Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення Добропільським міським головою, про що ним приймається відповідне розпорядження.

5.     Кандидатом на старосту вважається громадянин України, який особисто подав на ім’я міського голови відповідну заяву. До заяви, в обов’язковому порядку, додається автобіографія, копія паспорта громадянина України та згода на проведення консультацій з громадськістю. До заяви також можуть бути додані інші документи, які кандидат на посаду старости вважає за потрібні.

Організація і проведення громадського обговорення

6.     Організацію і проведення громадського обговорення забезпечує Добропільська міська рада.

7.     Громадське обговорення передбачає організацію і проведення консультацій з громадськістю мешканців старостинського округу та громадських слухань. Консультації з громадськістю проводяться у формі вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом зібрання підписних листів.

8.     Для проведення громадського обговорення розпорядженням Добропільського міського голови утворюється комісія з проведення  громадського обговорення кандидатури старости Добропільської міської територіальної громади (далі – комісія) у складі не менше 5-ти осіб.

9.     Засідання комісії проводяться в міру необхідності та вважаються правомочними за присутності 2/3 складу комісії.

10.   Рішення комісії є протокольним та вважаються прийнятим, якщо за нього проголосували половина та більше присутніх її членів. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Протокол комісії підписується головою та усіма присутніми членами комісії.

11.   З метою організації та проведення засідань комісії, в роботі комісії можуть приймати участь працівники виконавчого комітету міської ради без права голосу.

Проведення процедури вивчення громадської думки

12.   Вивчення думки мешканців старостинського округу щодо кандидатури старости проводиться шляхом зібрання підписних листів.

13.   Час та місце проведення опитування визначається комісією.

14.   Інформація про проведення опитування доводиться до відома громадян шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень, офіційному вебсайті Добропільської міської ради. Також інформація може бути розміщена в друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах тощо.

15.   З метою опитування максимальної кількості громадян старостинського округу процес опитування може тривати кілька днів.

16.   Опитування громадян може проводиться шляхом відвідування місць проживання громадян старостинського округу, що є повнолітніми та мають право голосу на виборах відповідного старостинського округу, або розміщення уповноважених комісією осіб, що проводять опитування, в публічних місцях на території старостинського округу в визначений час.

17.   Опитування здійснюється шляхом заповнення громадянами підписних листів, форма якого розробляється та затверджується комісією. В підписних листах вказується назва опитування, інформація про кандидата на посаду старости.

18.   Перед опитуванням громадяни можуть докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та автобіографія) з інформаційних плакатів (листівок), які виготовляються комісією. Будь-яка інша агітація (пряма чи прихована) опитуваних під час проведення опитування заборонена.

19.   Жителі округу проставляють підпис в підписному листі за умови представлення паспорта громадянина України.

20.   Підрахунок голосів в підписних листах здійснюється комісією.

21.   Результати опитування вносяться в протокол засідання комісії.

22.   Якщо кандидатура старости отримала достатню підтримку за результатами опитування громадян, інші форми консультацій з громадськістю не проводяться.

Проведення громадських слухань

23.   Якщо за результатами опитування громадян кандидатура старости не отримала необхідну підтримку голосів то додатково проводяться громадські слухання. Громадські слухання проводяться протягом 2-х тижнів після завершення опитування громадян відповідного старостинського округу.

24.   Час та місце проведення громадських слухань визначається комісією.

25.   Інформація про проведення громадських слухань доводиться до відома громадян під час проведення опитування та/або шляхом розміщення відповідної інформації на дошках оголошень і офіційному вебсайті Добропільської міської ради та в інший спосіб.

26.   Під час проведення громадських слухань проводиться засідання комісії, яке протоколюється.

27.   Громадяни старостинського округу, які з певних причин не були опитані, мають право підписати підписні листи під час громадських слухань.

28.   Під час проведення громадських слухань може заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступати та ставити запитання кандидату.

29.   Докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та автобіографія) громадяни можуть з інформаційних плакатів (листівок), що розміщуються в приміщенні проведення громадських слухань.

30.   Результати громадських слухань зазначаються в протоколі громадських слухань.

31.   Рішення прийняті під час громадських слухань, вносяться в протокол засідання комісії.

Підсумки громадського обговорення

32.   За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадського слухання, кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата на старосту, кількість учасників опитування, які підтримали відповідну кандидатуру.

Підписні листи на підтримку кандидата є частиною протоколу, додаються до нього та обов’язково мають містити: прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження, паспортні дані, адресу реєстрації, підпис.

33.   Якщо в результаті громадського обговорення кандидата на посаду старости він отримав підтримку: з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів, з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів, з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів, з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів; з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, така кандидатура вважається погодженою з жителями на посаду старости.

34.   Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана рішенням сесії Добропільської міської ради, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання міської ради.

 

Секретар міської ради                                                               Віталій ШЕВЧЕНКОДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.