Друкувати


ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

01.09.2021
 
Про затвердження Програми з реалізації державної політики щодо підтримки сім`ї, молоді та національно-патріотичного виховання на 2021-2023 роки

З метою ефективної реалізації державної політики щодо підтримки сімей, молоді, гендерної рівності у Добропільській міській територіальній громаді, духовно-морального і національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, соціального становлення молоді і сімей, активізації участі їх в соціально-економічному, культурному і громадському житті міста, керуючись Законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про охорону дитинства»,  «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про освіту», Конвенцією прав дитини, Указами Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», пунктом 22 частини один статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити Програму з реалізації державної політики щодо підтримки сім`ї, молоді та національно-патріотичного виховання на 2021-2023 роки (далі - Програма) з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради (додається).

2. Відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (Бурлаченко) щороку, за пропозиціями структурних підрозділів виконкому Добропільської міської ради, в межах затверджених бюджетних  асигнувань розробляти заходи з реалізації Програми.

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Добропільської міської ради - виконавцям заходів Програми забезпечити:

3.1 виконання Програми в межах видатків, передбачених в міському бюджеті на відповідну галузь;

3.2  постійний моніторинг виконання Програми та надання відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітнім періодом, інформацію про реалізацію заходів Програми;

3.3.  надання щороку до 01 грудня відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради пропозицій до заходів з реалізації Програми;

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького О.А.

 

Секретар міської ради                                                                      В.О. ШЕВЧЕНКО